výtvarné kurzy brno

09.10.2020 13:05

Aktuální informace k pokračování výtvarných kurzů pro účastníky přihlášené ve šk.r. 2020/2021.

Vláda ČR předložila podmínky pro rozvolnění a tedy pokračování znovuotevření ateliéru od 14.6.2021, které dovolují výuku pro max. 10 účastníků. 

Vzhledem k nahrazování vládou ČR dosud zakázané nebo omezované výuky, bude škol.r. 2020/2021 místo původního ukončení 4. 6. pokračovat až do 25. 6. a dále pokračujeme od 6. 9. a škol.r. 2020/2021 ukončíme 24.9. 2021.

Na výuku je třeba se aktuálně zapsat - odkaz na registrační tabulku k zápisu na jednotlivé lekce od 21.6. je umístěn   - zde.

S sebou do výuky je třeba přinést potvrzení ohledně covidu, upřesnění: 

K prokázání bezinfekčnosti budou od úterý 8.6. všude platit všechny druhy testů na koronavirus včetně samotestů nebo čestné prohlášení. Po jednání vlády to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Ve všech oblastech se podle něj pravidla sjednocují.

 

Ti, kteří jsou přihlášeni na 2. pololetí, budou mít k dispozici 1. nebo 2. pololetí v novém školním roce 2021/2022.

Na základě nařízení vlády ČR bylo nutné zcela zavřít od ledna 2021 a dodržování uzavření provozu je stále pod hrozbou nemalých pokut hlídané (v našem případě ostrahou a namátkově i policií), očekáváme velmi nedočkavě datum, kdy vláda ČR tento zákaz či omezení konečně zruší. Dosavadní uzavření provozu bohužel vyčerpalo všechny finanční rezervy pro udržení ateliéru a proto je zcela nutné ateliér otevřít co možná nejdříve a případně přizpůsobit výuku nařízeným omezením. Z tohoto důvodu pro maximální efektivnost v časovém rozvrhu jednotlivých lekcí bude nutné organizovat výuku prostřednictvím jednotlivých registrací v tabulce rozvrhu výuky, a to podobně, jak tomu bylo před uzavřením.

Vzhledem ke stále proměnlivé situaci s pandemií jsou změny vládních nařízení, které by opět ovlivnily znovuotevření a průběh výuky stále možné, a proto prosím sledujte zde na tomto místě aktuální informace. 

 

Předem děkuji všem za trpělivost a stále doufám, že tyto nepříznivé časy nikoho neodradí od tvůrčí práce.  

 

 

 
- Ateliér pro vás přímo

  v centru Brna

- vysoká profesionální 

  úroveň

- výuka od začátků po

  pokročilé skupiny

- zvlášť skupiny dětí

- figurální speciálka

- přátelská atmosféra

- odborné vedení

  s dlouholetými 

  zkušenostmi

- kvalitní zázemí ateliéru

  s bezbariérovým

  přístupem

- příprava studentů k

  talentovým zkouškám

- škola založena roku

  1998

kurzy kreslení brno
 

kurzy kreslení brno

 

vidím

 

vnímám

 

 

tvořím

 

 

kreslení figury

kresba figury

kresba brno

kreslení brno

figurální kresba brno

kurz kreslení brno

kurz kresby brno

kurzy kresby

kreslení brno

výtvarné kurzy brno

výtvarné kurzy

kurzy na talentové zkoušky

výtvarné kurzy brno

kurz kresby tužkou

výtvarný kurz brno

kurz kreslení tužkou

kresba pastelem

kurzy kreslení brno

kresba úhlem brno

 

malba a kresba brno

kurzy kreslení brno

kurzy malování v brně

 

kurzy kreslení

výtvarné kurzy v brně

výtvarné kurzy

kurzy kreslení v brně

kurz modelování v brně

kurzy malování

kurzy malby

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Kontakt

Aleš Chalupa ateliér:
Mečová 5 (Stará radnice)
BRNO, 602 00

+420 728 577 179
vytvarnyatas@email.cz