Obchodní podmínky

 
Platby za kurzy se provádí vždy před zahájením výuky. Ceny kurzů uvedené v přihláškách jsou na období jednoho pololetí školního roku nebo zvýhodněné ceny jsou na celý školní rok. Pokud volná kapacita dovoluje, je možné si zaplatit i jednotlivé lekce v hotovosti v ateliéru s příplatkem k průměrné ceně pololetního kurzovného 25%.

Ceny jednotlivých kurzů a přihlašovací formulář

 

Přihlášky do kurzů se stávají závaznými po jejich úhradě. Pořadí přihlášek určuje datum platby, nikoli datum podání přihlášky. Kromě individuální domluvy kurzu modelování a jednorázových víkendových kurzů je účast v kurzech dle rozvrhu pravidelně jednou týdně. Nepřítomnost v kurzu je třeba nejlépe předem omluvit, aby uvolněné místo bylo možné nabídnout k dispozici jako náhradu těm, kteří se nemohli účastnit kurzu ve svém termínu. Za předčasné ukončení kurzu je považována neomluvená neúčast na kurzech jeden měsíc a více. Vybrané kurzovné je převedeno na zajištění průběhu kurzů, na objednávky výtvarného materiálu a na investice pro rozšiřování výuky. Proto předem omluvenou neúčast na výuce je možné řešit za předpokladu volné kapacity náhradou v jiném termínu a nikoliv vrácením kurzovného. 

Bližší harmonogram školního roku. 

Zrušení kurzu ze strany školy:

 • - Kurz nebyl vůbec otevřen - nedojde-li k dohodě s účastnikem kurzu o přeřazení do jiného kurzu, vrací se celá zaplacená částka.
 • - Kurz zrušen v průběhu roku - nedojde-li k dohodě s  účastnikem kurzu o přeřazení do jiného  kurzu, vrací se kurzovné za zbývající neodučené hodiny.
 • - V případě přerušení výuky škola nabídne výuku v náhradních termínech.
Storno podmínky
 
 • Nárok na vrácení školného je pouze u celoročních kurzů (v délce  9 – 10 měsíců), a to nejpozději do 31. 8. před zahájením kurzu, pokud  účastnik kurzu zaplatil celé školné najednou. 
 • Při výstupu z kurzu krátkodobého (2 – 5 měsíců) se školné nevrací.
 •  
 •  
 • Ochrana osobních údajů - GDPR
 •  
 • Vaše osobní údaje jsou chráněny zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který stanovuje pravidla, zásady, práva a povinnosti při nakládání s nimi. 
 • Odesláním vyplněné přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním údajů, které jsou v ní obsažené a to za účelem organizace výuky výtvarných kurzů a to na dobu archivace pěti let. Pokud jste v přihlášce udělili souhlas k uvěřejnění fotodokumentace za účelem propagace výtvarné školy Brno, které jsou spojené s vaší osobou, budete vždy při pořizování fotodokumentace znovu tázáni na váš souhlas.
 • Historická fotodokumentace Výtvarné školy Brno, pořízená před uvedením v platnost GDPR bude upravena na žádost těch, kdo s uvedením své osoby v této fotodokumentaci nesouhlasí a bude tedy požadovat, aby byl z historické fotodokumentace odsraněn.
 •  
 • kurzy kreslení, malba a kresba brno výtvarné kurzy, kurzy malování, kurz malby, výtvarné kurzy brno 

 

 

Vyberte si váš kurz

kurz malby              

                                           

 

.

.

24.09.2015 14:07

kurzy kreslení brnokurzy kreslení brnokurzy večerní akt brnokurzy malování brnokurzy malby brnokurz malby brnokurz malby brnovýtvarný kurz brnokurzy malby brnovýtvarné kroužky pro děti brnovýtvarné kroužky pro děti v brněvýtvarné kurzy pro dětikurz kresby kreslení brnokurzy kreslení brnokurzy kreslení brnokurzy kreslení brnokurzy kreslení brno

24.04.2017 10:18

kurz kreslení

 
- Ateliér pro vás přímo

  v centru Brna

- vysoká profesionální 

  úroveň

- výuka od začátků po

  pokročilé skupiny

- zvlášť skupiny dětí

- figurální speciálka

- přátelská atmosféra

- odborné vedení

  s dlouholetými 

  zkušenostmi

- kvalitní zázemí ateliéru

  s bezbariérovým

  přístupem

- příprava studentů k

  talentovým zkouškám

- škola založena roku

  1998

kurzy kreslení brno
 

kurzy kreslení brno

 

vidím

 

vnímám

 

 

tvořím

 

 

kreslení figury

kresba figury

kresba brno

kreslení brno

figurální kresba brno

kurz kreslení brno

kurz kresby brno

kurzy kresby

kreslení brno

výtvarné kurzy brno

výtvarné kurzy

kurzy na talentové zkoušky

výtvarné kurzy brno

kurz kresby tužkou

výtvarný kurz brno

kurz kreslení tužkou

kresba pastelem

kurzy kreslení brno

kresba úhlem brno

 

malba a kresba brno

kurzy kreslení brno

kurzy malování v brně

 

kurzy kreslení

výtvarné kurzy v brně

výtvarné kurzy

kurzy kreslení v brně

kurz modelování v brně

kurzy malování

kurzy malby

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Kontakt

Aleš Chalupa ateliér:
Mečová 5 (Stará radnice)
BRNO, 602 00

+420 728 577 179
vytvarnyatas@email.cz