ŠUŘ, FAVU, AVU, VŠUP, ARCHITEKTURA, PEDAGOGICKÁ FAKULTAkurz k talentovým zkouškám

Cesta na výtvarnou školu začína takzvanou talentovou zkouškou. Předpokládá se, že o této volbě lidé uvažují déle než pár měsíců před vlastními zkouškami, a proto přirozeně hledají způsob, jak obohatit a zacílit své schopnosti před rozhodujícím okamžikem vlastních zkoušek. Ve výtvarném umění není žádná cesta jednoznačně daná,  ale kvalitu určuje právě individuální schopnost projevu. Na druhé straně je mnoho osvědčených postupů a zkušeností, s kterými je nutné se seznámit a umět na ně navázat ve své tvorbě. Najít si toho svého učitele, je úkol nelehký. Snad právě proto, že učitel ve svých výkladech nezůstává vždy jen u strohých faktů, ale ovlivňuje i budoucí vztah svého žáka k tvorbě. A tak jediným správným vodítkem v rozhodování je právě samotný výtvarný projev. Každý si vybírá podle svého citu, měřítka vlastní kvality a zkušenosti, ale neměl by se nechat ovlivňovat pouhými sliby nebo např. výčtem výtvarných technik. Zárukou kvality v umění nemusí vždy být instituce, škola, trend nebo móda. Úspěch či neúspěch většinou řídí poctivost a svědomitost v přístupu k práci a jako vždy, také trochu toho štěstí.

kurzy k talentovým zkouškámkurz na talentovkykurzy k talentovým zkouškám

 

 

Intenzivní, komplexní příprava k talentovým zkouškám.

 

Omezenému počtu zájemců (max. do osmi osob) je určen intenzivní, komplexní kurz zaměřený na přípravu k talentovým zkouškám s individuálním přístupem k potřebám jednotlivých uchazečů. V průběhu kurzu budou také konzultovány domácí práce a bude zajištěna jejich finální prezentace. Individuální příprava spočívá také v zaměření se na nedostatky a zacílení na přednosti jednotlivých uchazečů. Součástí kurzu je i několik lekcí figurální kresby v pondělí v 18.30 - 21.00 hodin. Absolvováním tohoto kurzu se pro mnohé uchazeče rozhodujícím způsobem může změnit šance na úspěšné přijetí ke studiu. 

Aktuální termín kurzu ve šk.r. 2021/2022 - od 30.9. do 17.12. 2021. (V tabulce níže není termín aktuální).

příprava k talentovým zkouškám, příprava k talentovým zkouškám brno, výtvarné kurzy brno

     PŘIHLÁŠKA         harmonogram školního roku                               zpět

talentové zkoušky  kurzy k talentovým zkouškám příprava k talentovým zkouškám

 

Konzultace nad domácími pracemi

Pro jednorázové konzultace nad domácími pracemi je určen termín pondělí a středa v době od 1530 do 1630 h., čtvrtek od 14.30 do 15.30 h. a v pátek od 1430 do 1530 h.  Na tyto konzultace je třeba se předem objednat na telefonním čísle 728 577 179 nebo mailem.       

kurzy kreslení

                                                                 

Cena konzultace je 300 Kč.                                                                                              

kurzy k talentovým zkouškám brno                       

talentové zkoušky

talentové zkoušky brno

přípravka na talentové zkoušky, přípravka na talentové zkoušky brno

kresba k talentovým zkouškám, kurzy kreslení k talentovým zkouškám, kurzy k talentovým zkouškám brno

talentové zkoušky brno, kurzy brno talentové zkouškykurz  přípravy kna architektůrukurzy k talentovým zkouškám brnopřípravka k talentovým zkouškám, přípravka k talentovým zkouškám brno

kurz přípravy k talentovým zkouškám, kurz na talentovky, kurz kreslení, kurz kresby, kurz kreslení brnokurzy kresleníkurz malování brno, malování portrétu brno, kurz portrétování brno, výtvarné kurzy brno

Čím dříve, tím lépe. Cest k tvůrčímu životu je nepočítaně, a co je vhodné pro jednoho, nemusí být i pro ostatní. Pokud nás to táhne k tvůrčí svobodě, musíme si ji vybojovat, a jen zřídka to jde bez cílevědomé práce. Není vhodné se spoléhat jen na kurzy (hlavně ty slibující, že naučí vše a ihned), ale především hledat si svou vlastní cestu a ve správný okamžik (ne až na poslední chvíli před zkouškami), umět naslouchat zkušenostem jiných. Asi tak nějak může vznikat tvůrčí osobnost.  Cílem našeho ateliéru není pouze vás vybavit k talentovým zkouškám kvalitní řemeslnou zručností a radami, jak na to, ale vzbudit chuť a odhodlání ze sebe dát maximum. Pokud vás tato výzva oslovuje, jsme připraveni se s vámi do toho pustit. 

 

kurzy kresby brnopříprava k talentovým zkouškámpříprava k talentovým zkouškámpříprava na talentové zkouškykurzy kreslení brno

příprava k talentovým zkouškám brnopříprava k talentovým zkouškámkurz přípravy k talentovým zkouškám brno, přípravné kurzy k talentovým zkouškám brnokurzy k talentovým zkoušká, talentové zkoušky příprava brno

příprava k talentovým zkouškámkurz přípravy k talentovým zkouškámkurz přípravy k talentovým zkouškám, kurz přípravy k talentovým zkouškám brno,

příprava k talentovým zkouškám brnokurz malování brno, kurz malby brno, kurzy malování v brně malba talentové zkouškykurz malby, kurzy malby, kurz malovánípřípravka k talentovkám brno

příprava k talentovkámpříprava k talentovým zkouškámkurz malby, kurz malování, kurz malby brnokurz přípravy k talentovkám brno, kurzy k talentovkámkurz malování, kurzy malby brnokurzy malování brno, malování portrétů brno, kurz malování v brněvýtvarný kurz brno, výtvarné kurzy brnovýtvarný kurz brmo, kurzy kreslení a malování brnokurzy kreslení a malování brnokurzy kreslení v brněkurzy přípravy k talentovým zkouškám

 

 

 naše další kurzy

kresba a malba

24.04.2017 10:11

kurzy kresby

 
- Ateliér pro vás přímo

  v centru Brna

- vysoká profesionální 

  úroveň

- výuka od začátků po

  pokročilé skupiny

- zvlášť skupiny dětí

- figurální speciálka

- přátelská atmosféra

- odborné vedení

  s dlouholetými 

  zkušenostmi

- kvalitní zázemí ateliéru

  s bezbariérovým

  přístupem

- příprava studentů k

  talentovým zkouškám

- škola založena roku

  1998

kurzy kreslení brno
 

kurzy kreslení brno

 

vidím

 

vnímám

 

 

tvořím

 

 

kreslení figury

kresba figury

kresba brno

kreslení brno

figurální kresba brno

kurz kreslení brno

kurz kresby brno

kurzy kresby

kreslení brno

výtvarné kurzy brno

výtvarné kurzy

kurzy na talentové zkoušky

výtvarné kurzy brno

kurz kresby tužkou

výtvarný kurz brno

kurz kreslení tužkou

kresba pastelem

kurzy kreslení brno

kresba úhlem brno

 

malba a kresba brno

kurzy kreslení brno

kurzy malování v brně

 

kurzy kreslení

výtvarné kurzy v brně

výtvarné kurzy

kurzy kreslení v brně

kurz modelování v brně

kurzy malování

kurzy malby

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Kontakt

Aleš Chalupa ateliér:
Mečová 5 (Stará radnice)
BRNO, 602 00

+420 728 577 179
vytvarnyatas@email.cz