01.06.2017 10:14

Přijímáme přihlášky 

na škol. rok 2021/2022. 

Zahájení šk.r. 2021/2022 od 27. 9. 2021. 

 

Přihlášky jsou závazné až po úhradě kurzu. Pořadí přihlášek finálně řadíme podle data platby. Ceny jednotlivých kurzů a platební údaje jsou uvedeny níže - pod formulářem přihlášky.  Naše výtvarné kurzy jsou v Brně bezkonkurenčně cenově nejvýhodnější a pro nový šk.r. 2021/2022 ceny kurzů se nemění. Dlouholetá tradice 24 let a vynikající zázemí vybaveného ateliéru je zárukou nadstandardní kvality výuky. 

 

 

                                        výtvarné kurzy brno, výtvarný kurz brno

Přihláška - Výtvarná škola Brno - šk.r. 2021/2022

kurzy se hradí převodem před zahájením výuky na účet číslo - 4024226053/0800, jako variabilní symbol uveďte telefon, který jste vyplnili v přihlášce. Platba v hotovosti se hradí v ateliéru. C e n y jednotlivých kurzů jsou uvedeny níže - pod přihláškou.

13.09.2016 07:58

  Obchodní podmínky Výtvarné školy Brno

    

Zahájení školního roku 2021/2022 - 27.9. 2021výtvarné kurzy Brno

 

 Platební údaje pro úhradu výtvarných kurzů:

 Platby kurzů proveďte převodem

 na číslo účtu - 4024226053, kód banky - 0800.

 Variabilní symbol: stejné vaše telefonní číslo, které uvádíte do přihlášky.

 Do poznámky k platbě můžete uvést vaše jméno i vybraný kurz.

 Platby v hotovosti se provádí v ateliéru v době výuky.

 Přihláška je závazná až po úhradě kurzu, pořadí přihlášek finálně řadíme

 podle data platby.

kurz kresba, kurz kreslení, kurzy kresby, kurzy kreslení, kurz kresby brno, kurzy kreslení brno

kurz malby, kurz malování, kurz malby brno, kurz malování brno, kurzy malování brno

kurz kresby a malby brno, výtvarné kurzy brno

figuralni kresba, figurální kresba, kurz figurální kresby, kurzy figurální kresby brnovýtvarný kurz pro děti, výtvarný kurz pro děti brno, výtvarné kurzy brnopříprava k talentovým zkouškám, talentové zkoušky brno, talrntové zkoušky, vývtarné kurzykurz sobotní kresby, víkendový kurz kresby, víkendový kurz kreslení brno

kurz modelování, kurz modelování brno

  kurzy kreslení a malování brno

 

 

kurzy kreslení, kurz kreslení, kurz kresby, kurzy kresby

kurz malby brno

kurzy kresby a malby, kurz kresby a malby, kurzy kreslení a malování, kresba a malba, keslíme a amalujeme

talentovky, talentové zkoušky, příprava na talentové zkoušky, všup, avu,

 

 

Další možnosti platby

22.12.2016 07:29

Platby za kurzy se provádí vždy před zahájením výuky. Ceny kurzů uvedené v přihláškách jsou na období jednoho pololetí školního roku nebo zvýhodněné ceny jsou na celý školní rok. Pokud volná kapacita dovoluje, je možné si zaplatit i jednotlivé lekce v hotovosti v ateliéru s příplatkem k průměrné ceně pololetního kurzovného 25%. U platby převodem je třeba uvést variabilní symbol nebo do poznámky k platbě napsat své jméno, ale nejlépe je uvést obojí. Vaším variabilním symbolem je stejné telefonní číslo, které jste vyplnili v přihlášce. 

Přihlášky jsou nezávazné až do provedení úhrady kurzu. Pořadí závazných, tedy již uhrazených přihlášek je evidováno podle data platby, nikoliv podle data podání přihlášky. Případné z jakéhokoliv důvodu vzniklé absence v kurzu je možné řešit domluvou na náhradním termínu, nikoli vrácením kurzovného. 

Další podmínky pro výuku.

CENY SÁDROVÝCH ODLITKŮ

03.05.2013 13:55

 

 Vyberte si váš kurz

 

výtvarné kurzy brno, výtvarný kurzvýtvarný kurz  v brně

 

kurzy kreslení brnokurzy kreslení brno

výtvarné kurzy brno

kurzy malování brnokurz kresby brnokurz malby brnokurzy kresby a malby brnoumělecké kurzy, umělecké kurzy brno,výtvarné kurzy, vývtarný kurz, výtvarné kurzy brnovýtvarné kurzy, výtvarný kurz, výtvarné kurzy brno, výtvarný kurz brno          figurální kresba brno, figurální kreslení brno, figurální kreslení                                    kurzy kreslení, kurz kreslení, kurz kresby, kurzy kresby, kurz kreslení brno, kurzy kreslení brnokurzy kreslení tužkou, kurz kresby tužkou, kurz kreslení tužkou brnofigurálka brno, kresba tužkou, kresbakurzy figurálního kreslení brnoportréty brno, portréty tužkou, portréty tužkou brnokurz kreslení tužkou, kurzy kreslení tužkou brnokreslení hlavy,brnoportrétní malba, portrétní malířství, portréty brno, kurz portrétováníkurzy malování, kurzy malby, kurz malby, kurz malby brnovýtvarný kurz brno. výtvarné kurzy brno, kurz malování brno, kurzy malování brnokurz kreslení, kurz kresby, kurz malby, kurzy malby, kurzy malby brnokurz malby brno, kurz malování brno, kurz malby a kresby brno

kurzy malby brno, kurz malování brno, kurz malby a kresby brno, kurz kresby a malby brno

 kurz kreslení brno 

 
- Ateliér pro vás přímo

  v centru Brna

- vysoká profesionální 

  úroveň

- výuka od začátků po

  pokročilé skupiny

- zvlášť skupiny dětí

- figurální speciálka

- přátelská atmosféra

- odborné vedení

  s dlouholetými 

  zkušenostmi

- kvalitní zázemí ateliéru

  s bezbariérovým

  přístupem

- příprava studentů k

  talentovým zkouškám

- škola založena roku

  1998

kurzy kreslení brno
 

kurzy kreslení brno

 

vidím

 

vnímám

 

 

tvořím

 

 

kreslení figury

kresba figury

kresba brno

kreslení brno

figurální kresba brno

kurz kreslení brno

kurz kresby brno

kurzy kresby

kreslení brno

výtvarné kurzy brno

výtvarné kurzy

kurzy na talentové zkoušky

výtvarné kurzy brno

kurz kresby tužkou

výtvarný kurz brno

kurz kreslení tužkou

kresba pastelem

kurzy kreslení brno

kresba úhlem brno

 

malba a kresba brno

kurzy kreslení brno

kurzy malování v brně

 

kurzy kreslení

výtvarné kurzy v brně

výtvarné kurzy

kurzy kreslení v brně

kurz modelování v brně

kurzy malování

kurzy malby

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Kontakt

Aleš Chalupa ateliér:
Mečová 5 (Stará radnice)
BRNO, 602 00

+420 728 577 179
vytvarnyatas@email.cz